Informacje praktyczne

Informacje praktyczne

OBOWIĄZEK WIZOWY:

Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują wizy wjazdowe do Federacji Rosyjskiej. Obywatele RP mogą starać się o następujące typy wiz (w nawiasie niezbędne dokumenty, będące załącznikiem do formularza wizowego, będącego do ściągnięcia w formacie PDF pod TYM LINKIEM):


1) wiza turystyczna (voucher turystyczny, wydany przez rosyjską organizację, działającą w branży turystycznej)

2) wiza tranzytowa (wiza kraju docelowego, bilety lotnicze/kolejowe na wjazd oraz wyjazd z Rosji)

3) wiza prywatna (zaproszenie od osoby prywatnej, wystawione przez oddział Federacyjnej Służby Migracyjnej Federacji Rosyjskiej)

4) wiza biznesowa (zaproszenie na wjazd na teren FR wystawione przez podmiot prawny, zarejestrowany i prowadzący działalność w Federacji Rosyjskiej lub zaproszenie wystawione przez oddział Federacyjnej Służby Migracyjnej Federacji Rosyjskiej)

5) wiza dziennikarska (legitymacja prasowa, potwierdzenie redakcji zawierające cel wyjazdu)

6) wiza studencka (zaproszenie wystawione uczelnię wyższą lub zaproszenie wystawione przez oddział Federacyjnej Służby Migracyjnej Federacji Rosyjskiej)

7) wiza dla przewoźników międzynarodowych (list przewodni wystawiony przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych)

Obywatele RP do każdej z ww. wiz muszą dołączyć oryginał ubezpieczenia ważnego na terenie Federacji Rosyjskiej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 30000 € na okres pobytu na terenie FR. W przypadku wizy wielokrotnej, należy przedstawić ubezpieczenie na okres pierwszego wyjazdu do FR.

Konsulaty Federacji Rosyjskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

WARSZAWA : ul. Belwederska 25c, 00-761 Warszawa
POZNAŃ: ul. Bukowska 53a, 60-567 Poznań
KRAKÓW: ul. Biskupia 7, 31-358 Kraków
GDAŃSK: ul. Batorego 15, 80-251 Gdańsk
SZCZECIN: ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin

Opłaty wizowe :

- rozpatrywanie wniosku wizowego od 1 do 3 dni (tryb ekspresowy) – równowartość 70 euro; 

- rozpatrywanie wniosku wizowego od 4 do 10 dni (tryb zwykły) – równowartość 35 euro;

   
PAMIĘTAJ:

Wjeżdżając do Rosji należy wypełnić kartę migracyjną, która stanowi podstawę do meldunku w miejscu, w którym przebywamy więcej niż 3 dni. Kartę migracyjną zwraca się służbom pogranicznym w momencie wyjazdu z terenu FR.

Jeżeli przebywamy w danym miejscu więcej niż 72 godziny, mamy obowiązek dokonania meldunku w najbliższym oddziale Federacyjnej Służby Migracyjnej Federacji Rosyjskiej. W przypadku zakwaterowania w hotelu, czynności związane z obowiązkiem meldunkowym dokonuje recepcja hotelu.

Przekroczenie długości pobytu w Federacji Rosyjskiej (przekroczenie daty zakończenia wizy) wiąże się z wysoką grzywną finansową, dodatkowo można otrzymać zakaz wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej na okres pięciu lat.

PRZEPISY CELNE:

Bez opłat celnych obywatele RP mogą wywieźć:
• 40 szt. papierosów, jeżeli przekraczają granicę drogą lądową
• 200 szt. papierosów, jeżeli przekraczają granicę drogą lotniczą
• 2 litry wyrobów alkoholowych
• 250 gram kawioru
  

MO