Nowogród Wielki

Nowogród Wielki

Nowogród Wielki to jedno z najstarszych rosyjskich miast - kniaź Ruryk założył miasto już w 862 r. - co uważa się za początek historii Rosji. Do dziś centralnym punktem na mapie miasta jest zabytkowy Kreml, z przepięknym Soborem św. Sofii oraz pomnikiem tysiąclecia Rosji, a sam Nowogród czasami nazywa się pieszczotliwie "Panem Nowgorodem Wielkim". 

 

Do dwunastego wieku Nowogród był największym miastem na terytorium Rosji Nowogród Wielki przez blisko sześćset lat, pozostawał jednym z najważniejszych rosyjskich miast - był ważnym ośrodkiem handlowym, przemysłowym, naukowym. Od osiemnastego wieku, a więc od czasu powstania Sankt Petersburga - Nowogród stracił na swoim znaczeniu. 

W centralnej części miasta znajduje się chętnie odwiedzany przez zagranicznych turystów Kreml, zwany także Detincem. Pierwsze wzmianki o drewnianej cytadeli położonej na lewym brzegu rzeki Wołchow pojawiły się w kronikach już w 1044 r., w tym samym czasie rozpoczęto budowę Soboru św. Sofii, stojącego do dnia dzisiejszego. Już w XII wieku Kreml okalały kamienne mury, które zastąpiły spaloną wskutek pożaru drewnianą palisadę. 

Sobór św. Sofii, przypomina swoją formą Sobór św. Sofii w Kijowie, szczególnie ze względu na pięć naw i trzy galerie, które znajdują się w obu cerkwiach. Od zachodniej strony cerkwi można zobaczyć pięknie zdobione, odlane z brązu w Magdeburgu, tzw. "Drzwi Płockie" z XII w. Zgromadzone w Soborze św. Sofii ikony w większości pochodzą z przełomu XIV i XV w., starsze znajdują się w muzeach Nowogrodu i Moskwy.

Corocznie na terenie Kremla odbywa się międzynardowy festiwal sztuki rycerskiej, napominający o średniowiecznej historii tego miasta. W 1992 r. zabytkowy nowgorodzki Kreml został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Hymn miasta Nowogród Wielki: 

Город Великий истории славной:
Вече народное, Волхов седой,
Купол собора, на площади главной,
Стал вековой путеводной звездой.
Русь богатырской рукой защищал,
Веру и верность хранить завещал.

Refren:
Господин величавый, на двух берегах.
Кремлёвские башни, дозором бойницы,
Славься, Новгород! Славься, в веках!
Здравствуй, мира и счастья столица!

Даришь надежду, любовь нам, и силу,
Милая Родина — город родной!
Самый уютный и самый красивый.
Гордость России, всегда молодой!
Ангел — хранитель парит над тобой.
Стал ты опорой и нашей судьбой. 

 

MO

Mapa